Dom Pomocy Społecznej
w
Jarogniewicach

. Serdecznie zapraszamy do odwiedzin naszego domu.  .  .

W trosce o dobro naszych mieszkańców, na czas zagrożenia koronawirusem covid-19, Dom zakazuje odwiedzin mieszkańców.  

Terapia z osobami dementywnymi

Senior z demencją to osoba posiadająca imię, nazwisko, godność. Osoba, której należy się uprzejmość.

U osób dementywnych w zależności od nasilenia choroby spotykamy się z ograniczeniem zdolności poruszania się i funkcji poznawczych. Utrudniona jest z nimi komunikacja a dezorientacja, strach, napięcie oraz utrata zaufania prowadzą do złego samopoczucia. Wiemy jak ważne jest wykorzystanie całego bagażu wiedzy i doświadczenia w pracy z mieszkańcami dementywnymi, aby dostarczyć bodźców wszystkim jego zmysłom.
W tym celu terapeuci stosują w naszym Domu:
 stymulację dotykową, wzrokową, słuchową, węchu i smaku,
 terapię walidacyjną, która skupia się na uważnym słuchaniu wypowiedzi uczestnika przy
    zachowaniu pełnej akceptacji ze strony słuchającego jak i pozostałych ewentualnych
    uczestników zajęć,
 terapię reminiscencyjną, która odwołuje się do przeżyć i wspomnień mieszkańca
    przy użyciu fotografii, filmów, przedmiotów itp. ma na celu utrwalanie pozytywnych wspomnień,
 terapię kognitywną, która polega na poprawie zdolności pamięciowych, koncentracji, uwagi;
    jej celem jest usprawnienie ogólnych zdolności intelektualnych poziomu mieszkańca,
 terapię manualną oraz biblioterapię.

Zajęcia te podnoszą podopiecznym nastój, pozwalają dłużej zachować sprawność intelektualną, a także znaleźć proste drogi efektywnej komunikacji do zbudowania bezpiecznego otoczenia. Prowadzone są w szczególności w formie indywidualnej z założeniem rozszerzenia na dalszych etapach działania o formę grupową.

Skip to content