Dom Pomocy Społecznej
w
Jarogniewicach

W trosce o dobro naszych mieszkańców, na czas zagrożenia koronawirusem covid-19, Dom zakazuje odwiedzin mieszkańców 

. Serdecznie zapraszamy do odwiedzin naszego domu.  .  .

Jak zamieszkać?

1. W razie niemożności zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, osoba potrzebująca opieki (bądź jej opiekun prawny) może ubiegać się o umieszczenie w domu pomocy społecznej. Do domu pomocy społecznej może być kierowana osoba, która wymaga całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogąca samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić pomocy w formie usług opiekuńczych.

2. Do domu pomocy społecznej kieruje się na podstawie pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej (lub jej opiekuna prawnego), złożonego do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na jej miejsce stałego zamieszkania lub ostatniego miejsca zameldowania.

3. W ośrodku pomocy społecznej pracownik socjalny udziela wszelkich informacji dotyczących przyjęcia osoby do domu pomocy społecznej i kompletuje potrzebne dokumenty.

4. Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwy dla tej osoby w dniu jej kierowania do placówki. Zasadą jest kierowanie do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby zainteresowanej umieszczeniem w placówce. Skompletowana dokumentacja wraz ze stanowiskiem ośrodka pomocy społecznej przekazywana jest do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie celem wydania decyzji o umieszczeniu. Osoba ubiegająca się jest kierowana do pobytu na czas nieokreślony, chyba że wystąpi ona lub jej przedstawiciel ustawowy (opiekun prawny) z wnioskiem o pobyt w Domu na czas określony.

5. W przypadku braku miejsc w naszym Domu osoba wpisywana jest na listę osób oczekujących, którą prowadzi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie.

6. Przed przyjęciem osoby do naszego Domu pracownik socjalny ustala jej aktualną sytuację w miejscu zamieszkania lub pobytu, która stanowi podstawę opracowania indywidualnego planu wsparcia po przyjęciu tej osoby do Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach.

7. O terminie przyjęcia do naszego Domu powiadamia na piśmie Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach.

8. Witamy w naszym Domu!


Zamieszkanie w domu pomocy społecznej to nie tylko zmiana otoczenia dla osoby zainteresowanej, ale także jej zwyczajów, warunków życia oraz roli jaką dotychczas posiadała i wypełniała w rodzinie. Wszystko to może wzbudzać niepokój. Aby zniwelować Państwa wszelkie wątpliwości zapraszamy do odwiedzenia naszego Domu, szukania informacji na jego temat, nawiązania kontaktu z pracownikami Domu. Serdecznie zapraszamy!

Osoby zainteresowane zamieszkaniem w naszym Domu mogą uzyskać dodatkowe informacje u pracowników socjalnych:
Agnieszki Żak oraz Beaty Rutkowskiej
Pokój numer 1, budynek „Siloam”
Tel. (61) 28 27 027 lub (61) 28 27 011 wew. 110

Co możemy zabrać ze sobą?
Mieszkaniec powinien mieć przy sobie dokumenty medyczne (aktualne wyniki badań lekarskich, karty wypisowe ze szpitali) oraz rzeczy osobiste. Ponadto mieszkaniec może wziąć ze sobą telefon komórkowy, radio, telewizor i inne rzeczy, po uzgodnieniu z pracownikiem socjalnym Domu. Szczegółowe informacje w tym zakresie udzielają pracownicy socjalni naszego Domu.
Czego nie zabieramy?
Nie zabieramy ze sobą przedmiotów i rzeczy wielkogabarytowych takich jak np.: meble, łóżka, dywany, sprzęt AGD.

Skip to content