Dom Pomocy Społecznej
w
Jarogniewicach

W trosce o dobro naszych mieszkańców, na czas zagrożenia koronawirusem covid-19, Dom zakazuje odwiedzin mieszkańców.  

. Serdecznie zapraszamy do odwiedzin naszego domu.  .  .

Opieka medyczna i pielęgnacyjna

Mieszkańcy naszego Domu wymagają systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej ze względu na istniejące problemy zdrowotne. Całodobową opiekę mieszkańcom Domu zapewnia profesjonalny zespół pracowników, który z dużą odpowiedzialnością realizuje powierzony zakres obowiązków. W zakresie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych świadczonych przez nasz Dom mieszkańcy mają zapewnione świadczenia pielęgnacyjne, profilaktyczne oraz lecznicze, które głównie opierają się na:
 doborze właściwych metod pielęgnacyjnych stosownie do diagnozy lekarskiej i pielęgniarskiej,
 wykonywaniu czynności higieniczno-pielęgnacyjnych, ze szczególnym zwróceniem uwagi
    na stymulację mieszkańca do samoobsługi,
 aktywizowaniu mieszkańca do czynnego udziału w procesie leczenia i rehabilitacji, udzielaniu
    pierwszej pomocy w sytuacji zagrażającej życiu mieszkańca, pomocy w osiąganiu zdolności
    samodzielnego zaspokajania potrzeb biologicznych, psychicznych, społecznych i kulturowych.

Mieszkańcy Domu są pod stałą opieką medyczną lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. W przypadkach koniecznych mieszkańcy naszego Domu są diagnozowani i leczeni przez specjalistyczne jednostki służby zdrowia. Do lekarzy specjalistów mieszkańcy dowożeni są samochodem służbowym w obecności opiekuna lub pielęgniarki. Dom zapewnia również opiekę lekarza psychiatry, który przyjeżdża do mieszkańców w razie potrzeby.
Nagłe zdarzenia oraz wypadki zabezpieczone są na zasadach ogólnych określonych w przepisach Narodowego Funduszu Zdrowia. Do godziny 18:00 mieszkańca konsultuje lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, po 18:00 oraz w niedzielę i święta świadczona jest nocna i świąteczna opieka zdrowotna. Dom dysponuje między innymi następującym sprzętem medycznym:
 posiadamy automatyczny defibrylator zewnętrzny AED,
 ssak elektryczny,
 koncentrator tlenu,
 pulsoksymetry,
 glukometry,
 ciśnieniomierze,
 wagi lekarskie,
 łóżka kąpielowe,
 dźwigi transportowo-kąpielowe.

Mieszkaniec wymagający wzmożonej opieki i pielęgnacji, także po leczeniu szpitalnym, zabiegu chirurgicznym, przewlekle chory, który nie kwalifikuje się już do dalszej hospitalizacji a wymaga rehabilitacji, kontynuacji leczenia farmakologicznego, opatrunkowego lub zabiegowego przebywa w pokoju intensywnej pielęgnacji.

Skip to content