Dom Pomocy Społecznej
w
Jarogniewicach

. Serdecznie zapraszamy do odwiedzin naszego domu.  .  .

W trosce o dobro naszych mieszkańców, na czas zagrożenia koronawirusem covid-19, Dom zakazuje odwiedzin mieszkańców.  

Rehabilitacja podstawowa

„Pomóż mi zrobić to samemu”
Maria Montessori

Rehabilitacja podstawowa to nauczenie osób niewidomych i słabowidzących jak posługiwać się umiejętnościami i pomocami kompensującymi, aby prowadzić bezpieczne, samodzielne i produktywne życie wykorzystując swoje możliwości do maksimum.
Program rehabilitacji podstawowej dla osób niewidomych, ociemniałych i słabowidzących w naszym Domu polega głównie na:
 opanowaniu umiejętności samodzielnego poruszania się (orientacja przestrzenna),
 opanowaniu umiejętności wykonywania podstawowych czynności dnia
    codziennego (samoobsługa),
 opanowaniu umiejętności porozumiewania się (braille, komputer).

Zajęcia z zakresu orientacji przestrzennej w Domu prowadzone są w formie indywidualnej – dawkę nowych informacji, ćwiczeń i tempo przeprowadzonych zajęć pracownik dostosowuje do wieku i możliwości danego mieszkańca. Dlatego podczas zajęć pracujemy metodą „krok za krokiem” – pojęcia przestrzenne, techniki zabezpieczające, topografia pokoju, topografia budynku, poruszanie się z przewodnikiem, poruszanie się mieszkańca za pomocą laski – najpierw w terenie zamkniętym, później w terenie otwartym. Zasadniczą rolę odgrywają tu procesy poznawcze, wykorzystywanie posiadanych zmysłów, zasób pojęć, znajomość schematu ciała, wyobraźnia przestrzenna, wiedza o otoczeniu, operowanie relacjami odległości i czasu.

W naszym Domu niewidomi i ociemniali mieszkańcy mają możliwość nauczenia się bądź doskonalenia techniki czytania i pisania braille`em na maszynach brajlowskich mechanicznych lub na specjalistycznej elektrycznej maszynie brajlowskiej.

Opanowanie braille`a przez mieszkańców Domu, chociaż w stopniu podstawowym, okazuje się bardzo potrzebne do zapisania adresu, numeru telefonu czy przeczytania daty w kalendarzu braille`owskim. Zajęcia odbywają się indywidualnie i co jest najważniejsze – są traktowane nie jako obowiązek, lecz jako przyjemność lub rozrywkę.

Mieszkańcy uczą się także technik wykonywania czynności dnia codziennego (zaparzanie kawy, smarowanie chleba, obierania owoców), przy pomocy metod bezwzrokowych oraz specjalnych pomocy technicznych. Umiejętność wykonywania czynności dnia codziennego pozwalają niewidomym mieszkańcom na samodzielną aktywność związaną z samoobsługą, toaletą, komunikacją.

Skip to content