Dom Pomocy Społecznej
w
Jarogniewicach

. Serdecznie zapraszamy do odwiedzin naszego domu.  .  .

W trosce o dobro naszych mieszkańców, na czas zagrożenia koronawirusem covid-19, Dom zakazuje odwiedzin mieszkańców.  

Rada Mieszkańców

W Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach działa Rada Mieszkańców. W jej skład wchodzi 5 mieszkańców: przewodniczący oraz czterech członków. Osoby te zostają wybrane przez współmieszkańców z całej wspólnoty Domu w drodze tajnych wyborów. Kadencja Rady trwa 3 lata.

Rada Mieszkańców powoływana jest do reprezentowania mieszkańców Domu przed Dyrektorem i komórkami organizacyjnymi w sprawach związanych z ochroną praw i interesów mieszkańców. Jest rzecznikiem interesów mieszkańców i partnerem pracowników w działaniach zmierzających do możliwie najskuteczniejszego zaspokajania swoich potrzeb.

Skip to content