Dom Pomocy Społecznej
w
Jarogniewicach

. Serdecznie zapraszamy do odwiedzin naszego domu.  .  .

W trosce o dobro naszych mieszkańców, na czas zagrożenia koronawirusem covid-19, Dom zakazuje odwiedzin mieszkańców.  

Pozostałe usługi wspomagające

„Nikomu nie jest zagwarantowana radość życia.
Od życia dostajemy tylko czas i przestrzeń.
Do nas należy zapełnienie ich radością”.
H. Jackson Brown

Statuetka „Samarytanin” to integralna część funkcjonowania naszego Domu. Uroczystość jej wręczenia odbywa się corocznie w październiku w rocznicę powstania naszego Domu. Przyznanie statuetki „Samarytanin” jest formą wyróżnienia, docenienia i podziękowania osobom, podmiotom lub instytucjom za działalność na rzecz wspierania mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach, jak i samej instytucji. Statuetkę „Samarytanina” przyznaje Kapituła składająca się z 20 osób, zarówno mieszkańców jak i pracowników Domu.
Lista osób, którym przyznano statuetkę.

W Domu prowadzi się szeroką działalność kulturalno-oświatową. Pomaga ona mieszkańcom w samorealizacji w zależności od zainteresowań i upodobań. W ramach tej działalności organizowane są spotkania taneczne, podczas których wykorzystuje się elementy choreoterapii, muzykoterapii aktywnej, arteterapii muzyczno-ruchowej obejmującej taniec, improwizacje ruchowe do wybranej muzyki, imprezy okolicznościowe, prezentacje artystyczne mieszkańców, występy muzyczne – solowe mieszkańców a także zespołów kameralnych, występy recytatorskie, prezentacje artystyczne dzieci, młodzieży z przedszkoli i szkół różnego szczebla powiatu kościańskiego i poznańskiego, prezentacje artystyczne (wokalne, wokalno-instrumentalne, taneczne) zespołów folklorystycznych z powiatu, chórów, spotkania integracyjne mieszkańców z dziećmi, młodzieżą z różnych szkół. Organizowane są spotkania edukacyjno-kulturalne, na których to mieszkańcy zapoznają się z wydarzeniami kulturalnymi Domu, regionu – powiatu kościańskiego, Polski, świata, poszerzają wiedzę z różnych dziedzin (sportu, nauki, historii, zwyczajów) na podstawie różnych źródeł: czasopism, gazet regionalnych, ogólnopolskich, książek, internetu.

Na terenie Domu działa wewnętrzny radiowęzeł – „Głos Domu”. Umożliwia on aktywizację mieszkańców w kierunku rozwoju umiejętności czytania, pisania, słuchania, nagrywania rozmaitych audycji, słuchowisk i ich odtwarzania. Wykorzystanie radiowęzła umożliwia mieszkańcom zaprezentowanie własnych pomysłów i umiejętności, rozwój umiejętności komunikacyjnych, pełniejsze uczestnictwo w życiu Domu, a także szerszy dostęp do aktualnych informacji. Radiowęzeł odbierany jest we wszystkich budynkach na terenie Domu.

W naszym Domu działa także Klub Ludzi Ciekawych Świata „Gaja”. Działalność Klubu opiera się na comiesięcznych spotkaniach z „ciekawymi” ludźmi, którzy mogą opowiedzieć coś o życiu, o świecie, o swoich zainteresowaniach, o wszelkich ciekawych tematach.
Lista gości Klubu Ludzi Ciekawych Świata „Gaja”.
Mieszkańcy naszego Domu należą również do Polskiego Związku Niewidomych koło Kościan. Dom utrzymuje ze związkiem stały kontakt, dzięki czemu mieszkańcy mają możliwość uczestniczenia w spotkaniach lub wyjazdach krajoznawczo-turystycznych. Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach współpracuje z wieloma placówkami środowiska lokalnego i regionalnego. Współpraca ta polega na wspólnych imprezach kulturalno-oświatowych organizowanych przez Dom jak i przez zaprzyjaźnione placówki. Dom zawarł porozumienie o współpracy pomiędzy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Starych Oborzyskach oraz Klubem Młodego Wolontariusza.

Mieszkańcy, którzy lubią czytać, mogą skorzystać z punktu bibliotecznego znajdującego się na terenie naszego Domu. Dysponujemy zbiorami bibliotecznymi własnymi, w tym: książkami czarnodrukowymi, braille’owskimi oraz nagranymi na kasetach magnetofonowych lub nośnikach cyfrowych. Ponadto mieszkańcy korzystają z usług Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych w Warszawie oraz z Filii Raczyńskich Biblioteki Polskiego Związku Niewidomych w Poznaniu jak również z księgozbiorem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kościanie. W naszym zbiorze znajdują się różnego rodzaju książki o tematyce: przygodowej, miłosnej, kryminalnej, historycznej, religijnej, fantastyczno-naukowej, techniczne. W przypadku, gdy stan zdrowia mieszkańca uniemożliwia mu opuszczenie pokoju, w którym przebywa, zasoby punktu bibliotecznego dostarczane są do jego pokoju przez terapeutę.

Dom umożliwia mieszkańcom kontakt z kapłanem i udział w praktykach religijnych. W budynku „Betania” znajduje się kaplica rzymsko-katolicka. Msze święte są transmitowane przez radiowęzeł „Głos Domu” do każdego z pokoi. Mieszkańcy leżący lub mniej sprawni mają zapewniony również kontakt z księdzem, który odwiedza ich w pokojach i udziela sakramentów oraz posług duszpasterskich.

Na terenie naszego Domu funkcjonuje kawiarenka terapeutyczna „Pałacowa”, której głównym celem jest prowadzenie rehabilitacji podstawowej i rozwijanie umiejętności społecznych, pozwalających na uzyskanie większej samodzielności w codziennym życiu. Oprócz tego, prowadzone są w niej zajęcia terapeutyczne, edukacyjne i kulturalne. Można tam spędzić czas przy kawie i towarzyskich rozmowach, rozwijając umiejętność komunikowania się i uczyć się prawidłowego stosunku do innych osób.

Uczestnictwo w wyżej opisanych, różnorodnych formach terapii to dla naszych mieszkańców nie tylko okazja do pogłębienia swoich zainteresowań oraz prezentowania i odkrywania własnych talentów, ale przede wszystkim możliwość rehabilitacji społecznej, a co za tym idzie zmniejszenia negatywnych następstw chorób.

Skip to content