Dom Pomocy Społecznej
w
Jarogniewicach

W trosce o dobro naszych mieszkańców, na czas zagrożenia koronawirusem covid-19, Dom zakazuje odwiedzin mieszkańców.  

. Serdecznie zapraszamy do odwiedzin naszego domu.  .  .

Kadra

Praca w domu pomocy społecznej wymaga z jednej strony wielkiego serca i życzliwości, ale przede wszystkim fachowej wiedzy i umiejętności, zarówno psychologiczno-pedagogicznych jak i medycznych, rehabilitacyjnych i terapeutycznych.
Stawiamy więc na dobre, merytoryczne przygotowanie kadry, predyspozycje osobowościowe polegające na życzliwym nastawieniu i otwartości na potrzeby drugiego człowieka, umiejętność komunikowania się, wrażliwość, wysoką kulturę osobistą, ale nade wszystko umiejętność empatii.


Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem placówki oraz całego personelu sprawuje Dyrektor Domu – Katarzyna Michalewicz.

 

 

 

 

 

 

W strukturze zatrudnienia personelu w naszym Domu wyróżnia się następujące działy:
 Dział Opiekuńczy – w jego skład wchodzą: kierownik działu, pielęgniarki, pokojowe, opiekunki.
 Dział Wspomagający – w jego skład wchodzą: kierownik działu, terapeuta, fizjoterapeuta,
    pracownicy socjalni, psycholog.
 Dział Gospodarczy – w jego skład wchodzą: kierownik działu, krawcowa, kucharki, pomoc
    kuchenna, kierowca, konserwator.
 Dział administracyjno-finansowy – w jego skład wchodzą: główny księgowy, księgowa,
    magazynier.
 Samodzielne stanowiska pracy – inspektor ds. kadr, dietetyk.

Każdy z działów i samodzielnych pracowników realizując swoje zadania kieruje się dobrem mieszkańców poprzez służenie im swoją pracą, popartą wiedzą, doświadczeniem i zaangażowaniem.

Skip to content