Dom Pomocy Społecznej
w
Jarogniewicach

W trosce o dobro naszych mieszkańców, na czas zagrożenia koronawirusem covid-19, Dom zakazuje odwiedzin mieszkańców.  

. Serdecznie zapraszamy do odwiedzin naszego domu.  .  .

Świadczenie pracy socjalnej

Pracownicy socjalni są pierwszymi osobami, które mają kontakt z przyszłymi mieszkańcami ubiegającymi się o przyjęcie do naszego Domu. Ustalają jej sytuację socjalno-bytową w miejscu zamieszkania lub pobytu, udzielają porad oraz informacji o zasadach pobytu i sposobie funkcjonowania Domu, prowadzą sprawy związane z przyjęciem i opuszczeniem Domu, zapoznają nowych mieszkańców z jego organizacją, otaczają mieszkańców Domu szczególną troską, zwłaszcza w początkowym okresie pobytu, tj. w czasie ich adaptacji do życia w nowych warunkach.

Dwóch pracowników socjalnych wspiera mieszkańców naszego Domu w rozwiązywaniu problemów i trudności dnia codziennego między innymi poprzez:
 kształtowanie wzorów wzajemnej życzliwości i troski, w tym zakresie ściśle współpracują
    ze wszystkimi pracownikami Domu,
 reprezentowanie interesów mieszkańców w sprawach socjalno-bytowych wobec instytucji,
    urzędów, osób prywatnych, organizacji społecznych,
 stymulowanie nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktów z rodzinami,
    opiekunami prawnymi i różnymi środowiskami,
 badanie skarg i wniosków zgłoszonych przez mieszkańców.

Skip to content