Dom Pomocy Społecznej
w
Jarogniewicach

. Serdecznie zapraszamy do odwiedzin naszego domu.  .  .

W trosce o dobro naszych mieszkańców, na czas zagrożenia koronawirusem covid-19, Dom zakazuje odwiedzin mieszkańców.  

Opieka psychologiczna

„Nie mogę rozwiązać wszystkich problemów,
ale mogę przestać dopuszczać,
by one mnie hipnotyzowały”.
Klaus Vopel

Psycholog jest obecny na terenie Domu w pełnym wymiarze czasu pracy.

Psycholog uczestniczy w codziennym życiu mieszkańców w stopniu, który umożliwia mu swobodny wgląd w aktualną sytuację indywidualną i grupową, na bieżąco udziela wsparcia w zakresie pojawiających się trudności. Codzienna praca psychologa ukierunkowana jest na:
 udzielanie mieszkańcom pomocy w rozumieniu i akceptacji choroby w aktualnej oraz
    zmieniającej się w czasie postaci,
 akceptację życia z dysfunkcją lub kalectwem,
 wytwarzanie właściwej motywacji do różnych form aktywności lub podtrzymywanie
    już istniejących,
 inicjowanie nowych kontaktów społecznych.

Psycholog prowadzi w formie spotkań indywidualnych oraz grupowych zajęcia mające na celu stymulowanie rozwoju, bądź też utrzymywanie aktualnego stanu procesów poznawczych oraz emocjonalnych. W odniesieniu do sytuacji indywidualnej mieszkańca oraz jego możliwości psychofizycznych psycholog prowadzi również porady przy łóżku chorych, towarzyszy osobom w stanie terminalnym, udziela wsparcia w zakresie pozytywnego bilansowania życia.
Psycholog współpracuje z terapeutami uzależnień w zakresie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu, towarzyszy nowym mieszkańcom w czasie ich adaptacji do warunków życia w domu pomocy społecznej. Psycholog udziela takich form wsparcia, jakie wynikają z aktualnych potrzeb mieszkańców, pomaga mieszkańcom realizować ich zainteresowania oraz spędzać czas wolny zgodnie z wyrażanymi przez nich preferencjami.

Skip to content