Dom Pomocy Społecznej
w
Jarogniewicach

W trosce o dobro naszych mieszkańców, na czas zagrożenia koronawirusem covid-19, Dom zakazuje odwiedzin mieszkańców.  

. Serdecznie zapraszamy do odwiedzin naszego domu.  .  .

Zamówienia publiczne

Dom przeprowadza przetarg nieograniczony na remont drewnianej więźby dachu budynku pałacowego „Betania”.
Ogłoszenie o przetargu, specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz wszelkie niezbędne załączniki są dostępne na stronie http://www.bip.powiatkoscian.wokiss.pl/
Wykaz złożonych ofert: http://www.bip.powiatkoscian.wokiss.pl/
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty: http://www.bip.powiatkoscian.wokiss.pl/
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: http://www.bip.powiatkoscian.wokiss.pl/Dom przeprowadza przetarg nieograniczony na przebudowę istniejącej kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową.
Ogłoszenie o przetargu, specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz wszelkie niezbędne załączniki są dostępne na stronie http://www.bip.powiatkoscian.wokiss.pl/
Wykaz złożonych ofert: http://www.bip.powiatkoscian.wokiss.pl/
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: http://www.bip.powiatkoscian.wokiss.pl/

Skip to content