Dom Pomocy Społecznej
w
Jarogniewicach

. Serdecznie zapraszamy do odwiedzin naszego domu.  .  .

W trosce o dobro naszych mieszkańców, na czas zagrożenia koronawirusem covid-19, Dom zakazuje odwiedzin mieszkańców.  

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W JAROGNIEWICACH

ul. Poznańska 25
64-020 Czempiń

tel. (61) 28 27 011
tel. (61) 28 27 027
fax (61) 28 26 110

e-mail: pomoc@dps.jarogniewice.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza na platformie EPUAP:
/DPSJarogniewice/SkrytkaESP

Telefony kontaktowe:
Dyrektor: Katarzyna Michalewicz (wew. 132)
e-mail: dyrektor@dps.jarogniewice.pl

Starszy pracownik socjalny: Agnieszka Żak (wew. 110)
e-mail: agnieszkaz@dps.jarogniewice.pl
Starszy pracownik socjalny zastępuje dyrektora podczas jego nieobecności.

Pracownik socjalny: Beata Rutkowska (wew. 110)
e-mail: beatar@dps.jarogniewice.pl

Główny księgowy: Beata Ścigacz (wew. 137)
e-mail: beatas@dps.jarogniewice.pl

Kierownik działu opiekuńczego: Magdalena Maćkowiak (wew. 135)
e-mail: magdam@dps.jarogniewice.pl

Kierownik działu wspomagającego: Joanna Krawczyk (wew. 125)
e-mail: joannak@dps.jarogniewice.pl

Kierownik działu gospodarczego: Paweł Jakubowicz (wew. 126)
e-mail: pomoc@dps.jarogniewice.pl

Inspektor ds. kadr: Zofia Bartkowiak (wew. 100)
e-mail: bartkowiakz@dps.jarogniewice.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Marcin Jakubowicz (wew. 144)
e-mail: iodo@dps.jarogniewice.pl

Skip to content