Dom Pomocy Społecznej
w
Jarogniewicach

. Serdecznie zapraszamy do odwiedzin naszego domu.  .  .

W trosce o dobro naszych mieszkańców, na czas zagrożenia koronawirusem covid-19, Dom zakazuje odwiedzin mieszkańców.  

Terapia zajęciowa

„Powiedz mi, a zapomnę.
Pokaż mi, a zapamiętam.
Pozwól mi działać, a zrozumiem”.
Konfucjusz

Terapia zajęciowa to usprawnianie fizyczne i psychiczne poprzez zastosowanie różnych celowych i planowych zajęć typu manualnego, intelektualnego i rozrywkowego. Terapia zajęciowa jest działaniem wielokierunkowym, bazującym na naturalnych siłach niezależnych od stopnia niesprawności osoby starszej.

Zajęcia aktywizująco-terapautyczne realizowane są w naszym Domu systematycznie pięć dni w tygodniu. Celem ich jest stworzenie przestrzeni, w której osoby starsze będą czuły się akceptowane, gdzie będą mogły rozwijać swoje pasje i zainteresowania, a także będą mogli dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem.

W naszym Domu każdy mieszkaniec traktowany jest indywidualnie – jest nie tylko biorcą, ale przede wszystkim współautorem i realizatorem procesu aktywizacji. Ma on możliwość wyboru takiej formy wśród zaoferowanych propozycji, która jest dla niego z wielu powodów najlepsza i najbardziej odpowiada jego potrzebom, zainteresowaniom i możliwościom psychofizycznym.

Każda osoba ma szansę wyrażania siebie w dostępnej i indywidualnej formie aktywności poprzez bogactwo metod i technik, które umożliwiają dotarcie do uczestników zajęć i pozwalają rozwijać ich uzdolnienia.

W Domu prowadzone są następujące formy terapii zajęciowej:

 estetoterapia – wykorzystuje się kontakt z pięknym otoczeniem i przyrodą,
    szeroko pojętą kulturą.
 ludoterapia – podczas niej mieszkańcy spędzają czas przy grach i zabawach stolikowych,
    wykorzystywane są w tym celu gry planszowe np.: szachy, warcaby, karty, domino
    braille`owskie. Przyczyniają się one do rozwoju zainteresowań i do wyrobienia
    u mieszkańca aktywnego spędzania czasu wolnego, integrują grupę.
 silwoterapia – mieszkańcy aktywizowani są do udziału w spacerach. Uczestnicy silwoterapii
    uczą się rozpoznawać niektóre gatunki ptaków, gatunki roślin i ich owoce – osoby
    niewidome za pomocą zmysłu węchu, dotyku i słuchu. Ta forma zajęć posiada elementy
    edukacji i poprawia kondycję fizyczną.
 ergoterapia – jest to terapia, prowadzona poprzez zajęcia i prace artystyczne, malarskie, haft,
    szydełkowanie, wyszywanie, wyklejanie. Zadania dobierane są do każdego uczestnika
    indywidualnie, uwzględniając jego możliwości, wiek i słaby wzrok. Prace wykonywane są
    różnymi technikami i metodami plastycznymi np.: rzeźba, ceramika, batic, skóroplastyka.
 biblioterapia – terapia przez czytanie książek oraz codziennej prasy.
 poezjoterapia – pisanie i recytowanie wierszy.
 muzykoterapia – są to zajęcia relaksujące i stymulujące poprzez słuchanie muzyki, śpiewanie
    piosenek, ćwiczenia rytmiczne, nauka gry na instrumentach, rozróżnianie dźwięków. W Domu
    działa zespół „OAZA bis”, w którym mieszkańcy mają możliwość się udzielać.

Prowadzone są także takie formy terapii jak:
 trening pamięci: ćwiczenia, które poprawiają funkcjonowanie pamięci
    krótkotrwałej i długotrwałej, co prowadzi do usprawnienia ogólnych zdolności intelektualnych.
 trening koncentracji: ćwiczenia, które skupiają uwagę i kierują ją na
    określony przedmiot, zagadnienie, wydarzenie, sytuację czy zjawisko, co umożliwia efektywne
    wykonanie pracy zarówno umysłowej, jak i fizycznej.
 terapia funkcji poznawczych: polega na systematycznym wykonywaniu przez mieszkańca
    zestawu zadań, w których angażowana jest pamięć, uwaga, orientacja przestrzenna,
    koncentracja. Terapia odbywa się pod kierunkiem terapeuty i jest dostosowana do
    indywidualnych możliwości i potrzeb mieszkańca.

Profesjonalne wysiłki naszych terapeutów zmierzają do zmobilizowania wszelkich zasobów u osoby poddanej terapii, które pozwolą na pełne wykorzystanie możliwości kreowania lepszego życia, w poczuciu akceptacji własnych ograniczeń i problemów.
Pomysłów mamy pod dostatkiem, więc zajęcia są urozmaicone a przy okazji i przyjemne.

Skip to content