Podsumowanie proekologicznej inwestycji – montaż instalacji fotowoltaicznej

Podsumowanie proekologicznej inwestycji
w Starostwie Powiatowym w Kościanie odbyło się w piątek, 24 listopada 2023 roku podsumowanie proekologicznych inwestycji w domach pomocy społecznej – montażu instalacji fotowoltaicznych.
W spotkaniu udział wzięli Henryk Bartoszewski, Starosta Kościański, Katarzyna Michalewicz, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach, Joanna Bartek, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach i Rafał Landzwojczak, naczelnik Wydziału Inwestycyjno – Gospodarczego w Starostwie Powiatowym w Kościanie.
Domy Pomocy Społecznej prowadzone przez Powiat Kościański wzbogaciły się o panele fotowoltaiczne. W Jarogniewicach instalacja składająca się z 105 modułów fotowoltaicznych została wykonana w parku, natomiast w Mościszkach na dachu pawilonu mieszkalnego, gdzie zamontowano 119 modułów fotowoltaicznych.
Na spotkaniu rozmawiano o możliwościach rozbudowy tych instalacji. A także o ewentualnych zmianach w sposobie codziennego korzystania z energii elektrycznej.
Szacuje się, że montaż paneli pokryje roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną w przypadku DPS w Mościszkach w wysokości 50%, a w DPS w Jarogniewicach w wysokości 40%.
Obie inwestycje otrzymały dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach kosztowała 192 500 złotych, z czego 150 400 złotych pochodziło z WFOŚiGW, pozostała kwota – 42 100 złotych – to wkład własny Powiatu Kościańskiego. Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach kosztowała 195 976,37 złotych, dofinansowanie z WFOŚiGW wyniosło 156 381,09 złotych, zaś 39 595,27 złotych pochodziło z budżetu Powiatu Kościańskiego. Prace przy inwestycjach zakończyły się 27 października 2023 roku.

Skip to content