Szkolenie w ramach projektu „Bezpieczna Polska”

Mieszkańcy naszego Domu uczestniczyli w szkoleniu skierowanym dla osób dorosłych, w szczególności dla osób starszych, dotyczącym zapobiegania przestępstwom przeciwko mieniu, a także mówiącym o tym, jak się nie dać okraść czy oszukać. Szkolenie odbyło się w ramach projektu „Bezpieczna Polska” sfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
Dziękujemy Pani Agnieszce Wagemann-Smolańskiej ze Stowarzyszenia Fidei Defensor za przekazanie nam tak ważnej wiedzy, która może nam pomóc uniknąć w przyszłości nieprzyjemnych sytuacji.

Skip to content