Tel. (61) 28 27 011 lub (61) 28 27 027

Logo Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach

Obecnie Dom posiada wolne miejsce dla kobiety i mężczyzny. Zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Zasady odpłatności


Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania.

Średni miesięczny koszt pobytu mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach w 2018 r. wynosi 3 612,85 zł (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 29 stycznia 2018 r., poz. 911). Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt są:
mieszkaniec Domu - nie więcej niż 70% swojego dochodu (emerytury, renty, zasiłku),
małżonek, zstępni (dziecko, dzieci, wnuki) przed wstępnymi (rodzice, dziadkowie) według umowy
    zawartej pomiędzy rodziną a ośrodkiem pomocy społecznej, ale tylko wtedy jeśli:
    - w przypadku osoby samotnie gospodarującej dochód jest wyższy niż 300% kryterium
      dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca
      po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,
    - w przypadku osoby w rodzinie, jeśli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300%
      kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym, że kwota dochodu pozostająca
      po wniesieniu opłaty nie może przekroczyć 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie
gmina z której osoba została skierowana - w wysokości różnicy między średnim kosztem
    utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca i rodzinę.

 --> Standardowy wygląd
Pomniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Zmiana kontrastu strony

BIP-Biuletyn Informacji Publicznej

Galeria


Bezpieczny i aktywny senior

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W JAROGNIEWICACH

ul. Poznańska 25
64 - 020 Czempiń

tel. (61) 28 27 011
tel. (61) 28 27 027
fax (61) 28 26 110

pomoc@dps.jarogniewice.plO nas

O Domu
Warunki bytowe
Filozofia Domu
Historia Domu
Kadra
Rada Mieszkańców

Procedura przyjęcia

Jak zamieszkać
Świadczenie pracy socjalnej
Zasady odpłatności

Usługi wspomagające

Terapia zajęciowa
Terapia z osobami dementywnymi
Rehabilitacja podstawowa
Rehabilitacja
Opieka psychologiczna
Pozostałe

2015 Wszystkie prawa zastrzeżone
Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach

projekt i wdrożenie: amrstudio.pl